Avgifter och riskklassning

Alla verksamheter som ska registrera sig kommer att betala avgift för registrering, riskklassning och årlig kontroll av verksamheten. Avgifterna ska täcka de kostnader förbundet har för livsmedelskontrollen.

Avgift för registrering

För anmälan om registrering och underlag för riskklassning tar vi betalt för en timmes handläggningstid.

Årlig avgift och riskklassning

Vi riskklassar också din anläggning. Det innebär att vi gör en uppskattning av riskerna med din hantering som styrs dels av vad du gör, men också av din verksamhets storlek samt om du utformar någon sorts märkning, exempelvis har en egen meny. Riskklassningen är en bedömning av hur mycket tid vi varje år behöver ägna för kontroll av ditt företag. Tidsberäkningen styr storleken på den årliga avgiften du ska betala till oss. Årlig avgift kommer att tas ut från och med andra verksamhetsåret.

Timavgift första året

De kontroller vi utför på din verksamhet under första verksamhetsåret debiterar förbundet i efterskott utifrån den tid vi faktiskt lagt ned på kontrollen (inspektion, för- och efterarbete).

Timavgift vid oplanerad kontroll 

Om allvarliga brister upptäcks vid kontrollbesöket så krävs ett uppföljande besök. En extra kontroll innebär att vi tar ut en extra avgift, eftersom det inte ingår i din årliga avgift.

Mer information

Läs mer om förbundets avgifter – taxa enligt livsmedelslagstiftningen.

Läs mer om riskklassning och lagstiftning på livsmedelsverkets hemsida.