Hem > Ämnesområden > Företagare > Livsmedel > Avgifter, riskklassning och kontrolltid

Avgifter, riskklassning och kontrolltid

Alla verksamheter som ska registrera sig behöver betala en avgift för registrering, riskklassning och kontroll av verksamheten.

När du registrerat dig kommer du få ett beslut om avgift för handläggning av registrering och riskklassning samt första besöket (inklusive för- och efterarbete). Den totala handläggningstiden är fem timmar. Avgifterna ska täcka de kostnader förbundet har för livsmedelskontrollen.

Riskklassning och kontrolltid

Efter första besöket riskklassar vi verksamheten. Riskklassningen är en bedömning av hur mycket tid vi varje år behöver ägna för kontroll av ditt företag. Vi gör en uppskattning av riskerna med din hantering som styrs dels av vad du gör, men också av din verksamhets storlek samt om du utformar någon sorts märkning.

Exempelvis kan en restaurang i normalfallet få 5-7 timmars kontrolltid, ett café 3-5 timmar och en butik med färdigförpackade livsmedel 1-3 timmar.

Utifrån antalet timmar din verksamhet riskklassats för bestämmer vi hur ofta du får besök. En restaurang med 7 timmar kommer att få två besök om året, medan ett café med 3 timmars kontrolltid får ett besök per år och en liten butik med 1 timmes kontrolltid får besök vart tredje år.

Efterhandsdebitering

Alla livsmedelsverksamheter betalar för kontrollen i efterhand.

De kontroller vi utför på din verksamhet debiterar vi i efterskott utifrån den tid vi faktiskt lagt ned på kontrollen (inspektion, för- och efterarbete) samt i förhållande till tiden från riskklassningen.

Tidsberäkningen och riskklassningen styr storleken på avgiften du ska betala till oss.

Timavgift vid oplanerad kontroll 

Om allvarliga brister upptäcks vid kontrollbesöket så krävs ett uppföljande besök. En extra kontroll innebär att vi tar ut en extra avgift, eftersom det inte ingår i din årliga avgift.

Utredningar av klagomål, matförgiftning eller RASFF som visar att det finns brister i verksamheten som hör ihop med utredningen tar vi också ut avgift för.

Mer information

Läs mer om förbundets avgifter – taxa enligt livsmedelslagstiftningen.

Läs mer om riskklassning och lagstiftning på Livsmedelsverkets webbsida.

Ny riskklassning från och med 2024 – Livsmedelsverket webbsida