Hem > Ämnesområden > Företagare > Livsmedel > Avgifter, riskklassning och kontrolltid

Avgifter, riskklassning och kontrolltid

Alla verksamheter som ska registrera sig behöver betala en avgift för registrering, riskklassning och kontroll av verksamheten.

När du registrerat dig kommer du få ett beslut om avgift för handläggning av registrering och riskklassning samt första besöket (inklusive för- och efterarbete). Den totala handläggningstiden är fem timmar. Avgifterna ska täcka de kostnader förbundet har för livsmedelskontrollen.

Riskklassning och kontrollfrekvens

Efter första besöket fattar vi beslut om riskklassning och kontrollfrekvens (hur ofta du kommer att få besök). Riskklassningen styrs av vilka livsmedelsaktiviteter som görs i verksamheten, hur många årsarbetskrafter som finns samt god efterlevnad av lagstiftningen och eventuell tredjepartcertifiering.

Exempelvis, om en verksamhet har 1–5 årsarbetskrafter får i normalfallet en restaurang 1 besök per år medan ett café med enklare hantering eller en butik med färdigförpackade livsmedel får 1 besök vartannat år.

Standard kontrolltid med inspektion, för- och efterarbete är 3,5 till 4 timmar. Tiden kan variera beroende på vilka kontrollområden vi tittar på, vilken typ av verksamhet och hur det ser ut i anläggningen.

Efterhandsdebitering

Alla livsmedelsverksamheter betalar för kontrollen i efterhand.

De kontroller vi utför på din verksamhet debiterar vi i efterskott utifrån den tid vi faktiskt lagt ned på kontrollen (inspektion, för- och efterarbete) samt i förhållande till tiden från riskklassningen.

Tidsberäkningen och riskklassningen styr storleken på avgiften du ska betala till oss.

Timavgift vid oplanerad kontroll 

Om allvarliga brister upptäcks vid kontrollbesöket så krävs ett uppföljande besök. En extra kontroll innebär att vi tar ut en extra avgift, eftersom det inte ingår i din årliga avgift.

Utredningar av klagomål, matförgiftning eller RASFF som visar att det finns brister i verksamheten som hör ihop med utredningen tar vi också ut avgift för.

Mer information

Läs mer om förbundets avgifter – taxa enligt livsmedelslagstiftningen.

Läs mer om riskklassning och lagstiftning på Livsmedelsverkets webbsida.

Ny riskklassning från och med 2024 – Livsmedelsverket webbsida