Hem > Ämnesområden > Företagare > Serveringstillstånd > Restaurangrapporten

Restaurangrapporten

Du som har ett serveringstillstånd behöver senast den 1 mars varje år lämna en restaurangrapport för det gångna året (1 januari - 31 december).

Uppgifterna som du ska rapportera står i Folkhälsomyndighetens blankett som vi skickar till dig i slutet av varje år.

Du ska lämna in restaurangrapporten på något av följande sätt:

  • Registrera rapporten elektroniskt via Folkhälsomyndighetens alkoholregister
  • Skicka ifylld rapport till: Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, 136 81 Handen.

Kom ihåg att underteckna blanketten, samt att ange namn och e-postadress eller telefonnummer till den person som förbundet kan kontakta vid eventuella frågor. Observera att i fall rapporten är felaktigt eller inte fullständigt ifylld, kommer den att skickas tillbaka till dig för komplettering.

Det är ytterst viktigt att du respekterar datumet då rapporten senast ska vara förbundet tillhanda alternativt registrerad hos Folkhälsomyndigheten. Om du lämnar in din rapport för sent (efter 1 mars) kan förbundet komma att öppna ett tillsynsärende.

Uppgifterna i restaurangrapporten används av förbundet, länsstyrelsen och folkhälsomyndigheten för tillsyn, uppföljning och statistikbearbetning, samt ligger till grund för förbundets avgiftsdebitering.

Du som har fått serveringstillståndet återkallat

Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd som återkallas måste också fylla i och lämna en restaurangrapport. Du lämnar rapporten till förbundet senast 30 dagar efter det att serveringstillståndet upphört att gälla.

Mer information

Folkhälsomyndighetens webbplats för registrering av restaurangrapport