Kemikalier

I menyn hittar du information om cisterner, bekämpningsmedels och årsrapportering köldmedier samt blanketter för anmälan/ansökan.

Anmälan/ansökan

All användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan orsaka negativ påverkan på den yttre miljön och människors hälsa klassas som en miljöfarlig verksamhet. Det kan röra sig om utsläpp till luft, mark eller vatten och kemikaliehantering.

Du som i din verksamheter hanterar miljöfarliga kemikalier ska anmäla/ansöka till förbundet.

Tillsyn och granskning årsrapporter

Vi ansvarar för att kontrollera att företag och verksamheter följer lagar och föreskrifter som finns för att skydda miljön och vår hälsa. Vid ett tillsynsbesök hos företag kontrollerar vi flera delar bland annat hur företaget arbetar med egenkontrollen, farligt avfall- och kemikaliehantering samt hur eventuella villkor i tillstånd följs.

Kontakta förbundet

Hittar du inte informationen du söker
Kontakta vår servicetelefon på 08-606 73 00

Vill du komma i kontakt med handläggare på tillsynsenheten
Skicka e-post till miljokontoret@smohf.se  alternativt ring förbundets växel 08-606 93 00

Öppettider
Se ”kontakt” uppe till höger på sidan.