Kontakta oss om du har problem med buller i inomhus- och utomhusmiljö. Vi utför bullerutredningar men utför inte bullermätningar.

Alltför höga ljudnivåer resulterar i buller som kan skada vår hörsel. Men även buller på betydligt lägre nivå än den som ger oss hörselskador påverkar oss, och kan ge upphov till stress, trötthet eller allmän olust. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Det oönskade ljudet kan bero på typen av bullerkälla, mottagningsförhållanden och personens känslighet.

Bullerutredning

När vi utreder bullerstörningar tittar vi på bullerkälla, mottagningsförhållanden och personens känslighet för att bedöma vilka krav som ska ställas på den eller det som bullrar. Vi tar också hänsyn till vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt att åtgärda.

Akustikkonsulter utför bullermätningar

Eftersom vi är en tillsynsmyndighet får vi inte utföra mätningar på beställning, kontakta istället ett företag som kan hjälpa dig med bullermätningar.

Mer information

Folkhälsomyndigheten – allmänna råd om buller

Folkhälsomyndigheten – hälsoeffekter av buller

Boverket –  om inomhusmiljö