Buller

Förbundet utreder problem med buller i inomhus- och utomhusmiljö, men utför inte bullermätningar.

Bullerutredning

Alltför höga ljudnivåer resulterar i buller som kan skada vår hörsel. Men även buller på betydligt lägre nivå än den som ger oss hörselskador påverkar oss, och kan ge upphov till stress, trötthet eller allmän olust. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Det oönskade ljudet kan bero på typen av bullerkälla, mottagningsförhållanden och personens känslighet.

När vi utreder bullerstörningar tittar vi på bullerkälla, mottagningsförhållanden och personens känslighet för att bedöma vilka krav som ska ställas på den eller det som bullrar. Vi tar också hänsyn till vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt att åtgärda.

Akustikkonsulter utför bullermätningar

Eftersom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är en tillsynsmyndighet får vi inte utföra mätningar på beställning, kontakta istället ett företag som kan hjälpa dig med bullermätningar.

Företag som utför bullermätning hittar du på Gula sidorna/Eniro under “akustikkonsulter”.

 

Information hos andra myndigheter

Folkhälsomyndigheten – allmänna råd om buller

Folkhälsomyndigheten – hälsoeffekter av buller

Boverket –  om inomhusmiljö