Hem > Om oss > Avgifter och taxor

Avgifter och taxor

Aktuella avgifter och taxor hittar du i menyn på den här sidan. I taxorna står det hur mycket du betalar för prövning av anmälan eller ansökan samt kostnad för tillsyn.

Vår uppgift

Vår uppgift som tillsynsmyndighet är att kontrollera att lagar och regler som rör människors hälsa och miljö följs. Målet med tillsynen är att miljö och människors hälsa inte ska påverkas negativt av de verksamheter som bedrivs inom medlemskommunerna.

I vårt uppdrag ingår även att informera och ge vägledning. Detta gör vi bland annat genom informationsträffar, via skriftligt informationsmaterial, genom hemsidan och vid våra inspektioner.

Det frivilliga miljöarbetet ligger i huvudsak kvar i respektive kommun. Därför har vi också som uppgift att erbjuda kompetens till kommunernas miljöarbete, lämna stöd till fysisk planering och bygglovsverksamhet, besvara remisser och ingå i krisberedskap.

Vår verksamhet är dels anslagsfinansierad genom att de tre kommunerna betalar en medlemsavgift, dels av att avgifter tas ut av de verksamhetsutövare som kontrolleras.

Om avgifterna

Avgiften baserar vi på den totala arbetstiden för varje enskilt ärende. I prövningsärenden ingår granskning av handlingar som skickats in, eventuell tillsyn och att skriva beslut.  I tillsynsärenden ingår förberedelser, restid, tillsyn, registervård, granskning av rapporter och annat efterarbete. Får vi in klagomål eller behöver göra oväntade uppföljningar kan vi ta ut ytterligare timavgift.

Avgifter 2024

En avgift per timme tas ut för handläggning av ärenden:

  • 1420 kr per timme för ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt alkohol och tobak.
  • 1560 kr per timme för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter och försäljning av receptfria läkemedel.*

*Restiden ingår i avgiften för livsmedel och receptfria läkemedel

I informationen om våra avgifter och taxor hittar du uppgifter om hur många timmar det tar att handlägga olika ärenden och hur mycket en anmälan, ansökan eller tillsyn kommer att kosta.

Kundfakturor till digital brevlåda

Från januari 2023 skickar vi fakturor via digitala brevlådor, exempelvis Kivra. De som inte har en digital brevlåda får fortfarande fakturan på papper.

Om man har begärt att få e-faktura via internetbank eller som Svefaktura till företag så kommer man att fortsätta få e-fakturan på samma sätt i första hand.

Betala med E-faktura

De som har internetbank kan få sin faktura från oss elektroniskt. Sök efter Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund i internetbankens förteckning över företag som erbjuder e-faktura. När man har granskat och godkänt e-fakturan gör man sin betalning som vanligt i internetbanken. Alla uppgifter som behövs för betalning fylls i med automatik.

E-fakturor till företag

Kontakta oss med uppgift om GLN-nummer eller Peppol-ID så lägger vi in det i våra kundregister.