Hem > Ämnesområden > Invånare > Boende > Kompostering

Kompostering

Kompostering är en form av återvinning som också minskar mängden hushållsavfall. Vill du kompostera matavfall gör du en anmälan till oss.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår  e- tjänst.

 

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall får komposteras på den egna fastigheten under förutsättning att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ingen anmälan krävs.

Matavfall

Vid kompostering av matavfall krävs en isolerad och skadedjurssäker behållare. Med det menas att fåglar, flugor eller gnagare inte ska kunna komma åt avfallet eller lockas dit. Behållare ska ha lock. Botten ska vara tät eller ha ett nät som håller gnagare borta.

Bokashi

Bokashi är en form av hemkompostering där det komposterade matavfallet grävs ned i odlingslådor under sommaren.  På vinter ska bokashi förvaras på ett säkert sätt, till exempel genom att komplettera med en isolerad varmkompost. Annars behöver du ha skadedjurssäkra behållare och en plats där du kan förvara matavfallet fram till sommarhalvåret.

Anmäl kompostering matavfall eller bokashi

Du behöver anmäla till oss om du vill kompostera ditt matavfall.

Använd fältet övriga upplysningar på anmälningsblanketten (eller bifoga bilagor) om du vill kompostera med bokashi för att redovisa hur du kommer att ta hand om matavfallet utöver bokashibehållaren:

  • placering av odlingslådor om du gräver ned bokashi komposterad jord i dessa under sommarhalvåret
  • hur matavfallet tas omhand på vintern.