Hem > Ämnesområden > Invånare > Egen brunn > Borra brunn i Nynäshamn

Borra brunn i Nynäshamn

Bor du i Nynäshamn och vill anlägga enskild grundvattentäkt behöver du anmäla eller ansöka om tillstånd att borra efter vatten. Detta eftersom kommunens geografiska läge innebär stor risk för saltvatteninträngning.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

 

Områdeskarta

I kommunens “Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön” kan du i områdeskartan se om du ska anmäla eller söka tillstånd för brunnsborrning i ditt bostadsområde. Du kan också kontakta kommunens VA-rådgivning.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Anmälan eller ansökan

Vill du borra brunn inom ett tillståndspliktigt område skickar du in en ansökan om tillstånd. I övriga områden skickar du in en anmälan.

De krav som vi ställer på dig som anmäler/ansöker om brunnsborrning kan du läsa i dokumentet Normbrunn-16, en vägledning från SGU (Sveriges geologiska undersökning) Normbrunn-16.

  • Du får inte borra innan du fått tillståndet.
  • När brunnen är klar och du använt vattnet någon månad ska du ta prover på dricksvattnet. Läs mer under provtagning i menyn till vänster.

Avgifter

Vi tar betalt med timavgift för handläggning av anmälan/ansökan anläggande av enskild grundvattentäkt.

Läs mer här om våra avgifter.

Registrera brunnen i SGU’s brunnsarkiv

Genom att registrera din brunn och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden både lokalt och nationellt.

Läs mer om Brunnsarkivet på SGU’s webbsida