Borra brunn i Nynäshamn

Bor du i Nynäshamn och vill anlägga enskild grundvattentäkt ska du anmäla eller ansöka om tillstånd att borra efter vatten eftersom kommunens geografiska läge innebär stor risk för saltvatteninträngning.

Områdeskarta

I kommunens “Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön” kan du i områdeskartan se om du ska anmäla eller söka tillstånd för brunnsborrning i ditt bostadsområde. Du kan också kontakta VA-rådgivningen (se meny till vänster).

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Anmälan eller ansökan

Vill du borra brunn inom ett tillståndspliktigt område skickar du in en ansökan om tillstånd. I övriga områden skickar du in en anmälan. De krav som vi ställer på dig som anmäler/ansöker om brunnsborrning kan du läsa i dokumentet Normbrunn-16, en vägledning från SGU (Sveriges geologiska undersökning).

Normbrunn-16

  • Blankett för anmälan/ansökan hittar du nedan.
  • Du får inte borra innan du fått tillståndet.
  • När brunnen är klar och du använt vattnet någon månad ska du ta prover på dricksvattnet.
    Läs mer under provtagning i menyn till vänster.

Avgift

Vi tar betalt med timavgift för handläggning av anmälan/ansökan anläggande av enskild grundvattentäkt.

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Registrera gärna brunnen i SGU’s brunnsarkiv

Genom att registrera din brunn och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden både lokalt och nationellt.

Läs mer om Brunnsarkivet på SGU’s webbsida

Ladda ner dokument

Ansökan/anmälan enskild grundvattentäkt

Ska du borra brunn (grundvattentäkt) i Nynäshamn skickar du in en anmälan eller ansökan om tillstånd till förbundet som sedan gör en prövning. Du måste alltid få ett skriftligt beslut av oss innan du anlägger din dricksvattentäkt.

Vi tar ut timavgift för handläggning av ärendet enligt förbundets taxa.

Läs bifogad information om att anlägga grundvattentäkt i Nynäshamn innan du fyller i anmälan/ansökan.

Kompletteringar till denna blankett