Hem > Ämnesområden > Invånare > Enskilt avlopp > VA-rådgivning

VA-rådgivning

Som beslutsfattande myndighet kan vi inte rekommendera specifika lösningar eller utreda ärenden som tillhör andra myndigheters tillsynsområde. Vi hänvisar därför istället till att fråga en opartisk rådgivare inom ämnesområdet.

VA-rådgivning är en opartisk och kostnadsfri tjänst för dig som har eller planerar för enskilt avlopp. VA-rådgivningen ger tips och råd inom området enskilt avlopp i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommun och kan bland annat hjälpa till i frågor om:

  • vilka regler och riktlinjer som gäller i kommunerna
  • tekniklösningar för enskilt avlopp
  • kostnader för olika avloppsanordningar
  • vilka avloppsanordningar som SMOHF beviljar tillstånd till
  • hur ansökan/anmälan om enskilt avlopp går till
  • gemensamhetsanläggningar
  • anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Kontakta VA-rådgivningen på telefon 08-606 80 70, via epost va-radgivning@haninge.se eller via webben: VA-rådgivning för dig som har enskilt vatten och avlopp