Hem > Ämnesområden > Invånare > Boende > Tvätta bilen

Tvätta bilen

Biltvätt på gatan förorenar naturen. När du tvättar bilen på gatan, garageuppfart eller annan asfalterad mark rinner tvättvattnet oftast ner i en dagvattenbrunn och vidare ut i bäckar och åar för att slutligen hamna orenat i någon sjö eller i havet.

Skonsammast för miljön är om du tvättar bilen i en automattvätt eller gör-det-självhall.

Automattvättar och “gör det själv”-hallar har utformats för att rena tvättvattnet från föroreningar. Föroreningar som förekommer i tvättvattnet från fordonstvätt kan bland annat vara lösningsmedel från avfettning, tensider, tungmetaller, olje- och asfaltsrester. De flesta av dessa ämnen är giftiga eller skadliga för fiskar och andra vattenlevande växter och djur.

Om du måste tvätta bilen hemma kan du välja att stå på en plan gräs- eller grusyta långt ifrån dagvattenbrunnar, diken och vattendrag och eventuella dricksvattenbrunnar. Då kan gräs- eller grusytan “rena” tvättvattnet när det tränger ner i marken, genom att bryta ned
en del av föroreningarna innan vattnet så småningom når grundvattnet.

  • Tvätt bilen med såpa, diskmedel eller miljöanpassat schampo
  • Använd aldrig avfettningsmedel
  • Verksamheter får endast tvätta sina fordon i tvätthall

Använd miljöanpassade bilvårdsprodukter

Tänk på att använda miljöanpassade bilvårdsprodukter och att aldrig motortvätta bilen hemma. y

Motortvätt

Motortvätt ger ett kraftigt förorenat tvättvatten som behöver tas omhand på rätt sätt. Låt därför en särskilt utrustad verkstad utföra en eventuell motortvätt.

Mer information