Anmälan och ansökan om ändringar

Du som har serveringstillstånd är enligt alkohollagen skyldig att anmäla förändringar i din verksamhet till förbundets tillståndsenhet. Större ändringar ska du ansöka om.

Ändringar som ska anmälas

  • Bolagsförhållanden
  • Kontaktuppgifter
  • Avbrott i verksamheten
  • Ombyggnation
  • Serveringsansvarig personal
  • Provsmakning
  • Kryddning av snaps
  • Lokal för catering (slutet sällskap med cateringtillstånd)
  • Andra ändringar av betydelse

Ändringar som ska ansökas

Om du vill ändra själva serveringstillståndets omfattning (till exempel utöka serveringsytan eller serveringstiden) ska du istället ansöka. Välj blankett “Ändring av stadigvarande tillstånd”. Om det är en tillfällig förändring väljer du blankett “Tillfällig utökning i ett gällande serveringstillstånd”.

Skicka anmälan med post, e-post eller som webbkund

Fyll i blankett för anmälan om ändring som finns nedan och skicka in till förbundet med vanlig post:

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, 136 81 Haninge

eller mejla in med e-post: miljokontoret@smohf.se

» Om du är webbkund kan du anmäla och ansöka om förändringar i digitalt i vår e-tjänst.

Ladda ner dokument

Betydande förändringar i serveringstillstånd

Blankett för anmälan om betydande förändring, exempelvis när det sker ändringar i ägar- eller styrelseförhållanden.

Lokal vid catering, kryddning, provsmakning – serveringstillstånd

Använd denna blankett för anmälan om lokal vid catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning enligt alkohollagen 2010:1622.

Tillfällig utökning i ett gällande serveringstillstånd

Ansökan om utökad serveringstid vid enstaka tillfällen. Skicka in senast 10 dagar före sökt serveringstillfälle/n.

Om du ska ordna dans eller annat evenemang som kräver tillstånd enligt ordningslagen ska du även skicka med det beslutet. För information hur du söker tillstånd enligt ordningslagen kontakta Polisen om ansökan tillstånd enligt ordningslagen.

Upphörande av serveringstillstånd

Blankett för att anmäla att du upphör med servering av alkohol. Kom ihåg att fylla i och lämna in restaurangrapporten i samband med att du skickar in anmälan.

Kompletteringar till denna blankett

Ändring av stadigvarande serveringstillstånd

Blankett för ansökan om ändring av ditt stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker. Läs information och anvisning om hur du ansöker. Ansökan börjar på sida 2.

Kompletteringar till denna blankett