Anmälan eller ansökan om ändringar

Du som har serveringstillstånd är enligt alkohollagen skyldig att anmäla förändringar i din verksamhet till förbundets tillståndsenhet. Större ändringar ska du ansöka om.

Ändringar som ska anmälas

  • Bolagsförhållanden
  • Kontaktuppgifter
  • Avbrott i verksamheten
  • Ombyggnation
  • Serveringsansvarig personal
  • Provsmakning
  • Kryddning av snaps
  • Lokal för catering (slutet sällskap med cateringtillstånd)
  • Andra ändringar av betydelse

Ändringar som ska ansökas

Om du vill ändra själva serveringstillståndets omfattning (till exempel utöka serveringsytan eller serveringstiden) ska du istället ansöka. Välj blankett ”Ansökan om ändring av stadigvarande tillstånd”. Om det är en tillfällig förändring väljer du blankett ”Ansökan – utökad serveringstid vid enstaka tillfällen”.

Skicka anmälan med post, e-post eller som webbkund

Fyll i blankett för anmälan om ändring som finns nedan och skicka in till förbundet med vanlig post:

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, 136 81 Haninge

eller mejla in med e-post: miljokontoret@smohf.se

» Om du är webbkund kan du anmäla och ansöka om förändringar i digitalt i vår e-tjänst.

Ladda ner dokument

Anmälan om betydande förändringar i serveringstillståndet

Blankett för anmälan om betydande förändring, exempelvis när det sker ändringar i ägar- eller styrelseförhållanden.

Anmälan om upphörande av serveringstillstånd

Blankett för att anmäla att du upphör med servering av alkohol.

Ansökan om ändring av stadigvarande serveringstillstånd

Blankett för ansökan om ändring av ditt stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker. Läs information och anvisning om hur du ansöker. Ansökan börjar på sida 3. Bifoga finansieringsplan och anmälan personal med serveringsansvar.

Kompletteringar till denna blankett