Anmäla och ansöka om ändringar

Du som har serveringstillstånd är enligt alkohollagen skyldig att anmäla förändringar i din verksamhet till förbundets tillståndsenhet.

Ändringar som ska anmälas

  • Bolagsförhållanden
  • Kontaktuppgifter
  • Avbrott i verksamheten
  • Ombyggnation
  • Serveringsansvarig personal
  • Provsmakning
  • Kryddning av snaps
  • Lokal för vid catering till slutet sällskap
  • Andra ändringar av betydelse

Ändringar som ska ansökas

Om du vill ändra själva serveringstillståndets omfattning (till exempel utöka serveringsytan eller serveringstiden) ska du istället ansöka. Välj blankett ”Ansökan om ändring av stadigvarande tillstånd”. Om det är en tillfällig förändring väljer du blankett ”Ansökan – utökad serveringstid vid enstaka tillfällen”.

Skicka anmälan med post, e-post eller som webbkund

Fyll i blankett för anmälan om ändring som finns nedan och skicka in till förbundet med vanlig post:

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, 136 81 Haninge

eller mejla in med e-post: miljokontoret@smohf.se

» Om du är webbkund kan du anmäla och ansöka om förändringar i digitalt i vår e-tjänst.

Ladda ner dokument

Anmälan om betydande förändringar__serveringstillstånd

Anmälan om upphörande av serveringstillstånd

Ansökan om ändring av stadigvarande tillstånd__serveringstillstånd

Blankett för anmälan om ändring av ditt stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker. Läs information och anvisning om hur du ansöker på sida 1-3. Ansökan börjar på sida 4.

Kompletteringar till denna blankett