Hem > Ämnesområden > Företagare > Serveringstillstånd > Anmälan och ansökan om ändring i verksamhet

Anmälan och ansökan om ändringar

Du som har serveringstillstånd är enligt alkohollagen skyldig att anmäla förändringar i din verksamhet till förbundets tillståndsenhet. Större ändringar ska du ansöka om.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

 

Ändringar som ska anmälas

  • Bolagsförhållanden
  • Kontaktuppgifter
  • Avbrott i verksamheten
  • Ombyggnation
  • Serveringsansvarig personal
  • Provsmakning
  • Kryddning av snaps
  • Lokal för catering (vid cateringtillstånd till slutna sällskap)
  • Andra ändringar av betydelse

Ändringar som ska ansökas

Om du vill ändra själva serveringstillståndets omfattning (till exempel utöka serveringsytan eller serveringstiden) ska du välja blankett “Ändring av stadigvarande tillstånd”.

Om det är en tillfällig förändring väljer du blankett “Tillfällig utökning i ett gällande serveringstillstånd”.