Hantering animaliska biprodukter

Animaliska biprodukter är material från djurriket som inte är livsmedel och som ännu inte behandlats till att ingå i begreppet framställda produkter

Döda djur och biprodukter från slaktade djur är animaliska biprodukter. För att förhindra smitta av vissa allvarliga sjukdomar ska materialet skickas för destruktion till en godkänd anläggning. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.