Hem > Ämnesområden > Företagare > Lantbruk > Animaliska biprodukter

Hantering av animaliska biprodukter

Animaliska biprodukter är material från djurriket som inte är livsmedel och som ännu inte behandlats till att ingå i begreppet framställda produkter.

Animaliska biprodukter är döda djur och biprodukter från slaktade djur.

Det är den som är ansvarig för en anläggning eller verksamhet som har ansvaret för att hanteringen av animaliska biprodukter och därav framställda produkter är säker och uppfyller de krav som ställs. Det gäller oavsett om det är ett företag eller en privatperson som hanterar produkterna.

Det är flera myndigheter som kontrollerar att de som befattar sig med animaliska biprodukter gör rätt och följer de regler.

För att förhindra smitta av vissa allvarliga sjukdomar ska materialet skickas för destruktion till en godkänd anläggning.

Infoblad nedgrävning häst eller sällskapsdjur

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.