Miljöolycka

Har du upptäckt oljespill eller rök som kan vara farlig för vattentäkt, natur eller människors hälsa? Kontakta oss!

Upplevs situationen akut? Ring räddningstjänsten på telefonnummer: 112

Kontaktuppgifter till förbundet

tel: 08-606 73 00
e-post: miljokontoret@smohf.se