Hem > Ämnesområden > Klagomål > Miljöolycka

Miljöolycka

Har du upptäckt oljespill eller rök som kan vara farlig för vattentäkt, natur eller människors hälsa? Kontakta oss!

Upplevs situationen akut? Ring räddningstjänsten på telefonnummer: 112

Kontakt och frågor

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

E-post: miljokontoret@smohf.se

Telefon: 08-606 73 00

Söker du en handläggare ringer du växeln, telefon: 08-606 93 00

Våra telefon- och öppettider hittar du här

Har du sett en oljeskimrande hinna eller rödbruna sediment i ett vattendrag eller en pöl?

Oftast beror detta på helt ofarliga naturliga processer som orsakas av järnbakterier. Vi får då och då frågor om underliga sediment och oljehinnor i vattendrag, men vad är det som egentligen orsakar det?

När järnbakterier oxiderar järnet i järnrikt vatten uppstår röda- eller orangebruna sediment. På vattenytan kan du eventuellt också se en oljeaktig hinna som skimrar i regnbågens färger. Vattnet kan även lukta gyttja om det samtidigt finns svavelbakterier i vattnet. Fenomenet är helt ofarligt för övriga vattenlevande organismer men det kan se obehagligt ut.

För att ta reda på om det rör sig om ett miljöfarligt oljeutsläpp kan du pröva att försiktigt dra med t.ex. en kvist genom oljehinnan. Om oljehinnan spricker upp i flagor är det troligtvis orsakat av järnbakterier men om hinnan i stället sluter sig direkt kan det röra sig om en oljeförorening. Olja och andra petroleumprodukter luktar även vanligtvis tydligt olja. Om du tycker att det verkar vara olja i vattnet, hör gärna av dig till oss så att vi kan utreda det. Är det ett akut utsläpp ska räddningstjänsten kontaktas.