Hem > Ämnesområden > Företagare > Kemikalier > Köldmedier – Påfyllnadsförbudet

Köldmedier - Påfyllnadsförbud

Sedan 1 januari 2020 är det förbjudet att fylla på vissa nyproducerade F-gaser i utrustning. Exempel på två vanliga köldmedier som ingår i påfyllnadsförbudet är R404A samt R507A.

Från och med 2020 får vissa nyproducerade F-gaser inte användas till påfyllnad av utrustning. Påfyllnadsförbudet gäller då båda dessa kriterier är uppfyllda:

  • Kylsystemet innehåller F-gaser motsvarande 40 ton CO2(e)
  • Den nyproducerade F-gasen har en GWP på mer än 2500

Påfyllnadsförbudet gäller inte brandsläckningsutrustning, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning.

» På www.alltomfgas.se kan du läsa mer information om påfyllnadsförbudet samt få vägledning i hur du kan hantera övergången till mer miljövänliga köldmedier

Utfasning av köldmedier med stor miljöpåverkan

Med den nya förordningen förbjuds installationer och service med köldmedier med höga GWP efter vissa årtal. Tanken är att köldmedier med stor miljöpåverkan ska fasas ut i etapper och bytas ut till mer miljövänliga köldmedier.

» Du kan läsa mer om etapperna på www.alltomgas.se

I samband med klimatfrågor talar man ofta om GWP-faktorn, Global Warming Potential, för en växthusgas. GWP-faktorn anger hur mycket ett kilo av en växthusgas påverkar klimatet i jämförelse med ett kilo koldioxid. Som jämförelse kan nämnas att GWP-faktorn för koldioxid är ett (1). Genom att uttrycka växthusgasutsläpp i koldioxidekvivalenter kan man enkelt jämföra enskilda gasers bidrag till växthuseffekten.

» Förteckningen på köldmediers GWP-faktor finns att hämta på www.naturvardsverket.se

Användarstopp för HCFC

Sedan 1 januari 2015 är det förbjudet att använda HCFC i aggregat som rymmer 3 kg eller mer. Detta innebär att befintliga anläggningar med HCFC ska ha skrotats eller konverterats.

Mer information

» Läs mer om fluorerade växthusgaser på Naturvårdsverkets hemsida