Hem > Ämnesområden > Invånare > Enskilt avlopp > Tillsyn av fosforfällor

Tillsyn av fosforfällor

Bristfälliga fosforfällor som inte renar tillräckligt kan medverka till övergödning och algblomning. Därför fokuserar vi just nu på tillsyn av dessa. Om din fastighet ingår i tillsynen i år, kommer du att få ett brev skickat till dig och då även kontaktuppgifter till din handläggare.

Under hösten 2023 startar vi ett projekt som fokuserar på enskilda avloppsanordningar med fosforfällor. Syftet med projektet är att få en överblick hur fosforfällorna i våra kommuner sköts samt att sprida information och kunskap om vikten att dessa sköts enligt gällande krav.

Bristfälliga fosforfällor som inte renar tillräckligt kan medföra att näringsämnen förs vidare ut till vattendrag och kustvatten vilket medverkar till övergödning och algblomning.

Tillsynen utförs i första hand som en skrivbordsinventering, vilket kortfattat innebär att vi gör bedömningen utifrån insamlad information om fosforfällan. Det innebär också att vi kontaktar kommunarkiven och går igenom de tillstånd och handlingar som finns där. Därefter gör vi en samlad bedömning av din fosforfälla.

Om din fastighet ingår i tillsynen i år, kommer du att få ett brev skickat till dig och då även kontaktuppgifter till din handläggare.

Kontroll genom pH-mätning

Förbundet kommer att begära in nytaget provresultat av pH på fosforfällan. Mätning av pH kan göras med hjälp av till exempel pH-indikatorpapper. Vänd dig till tillverkaren/leverantören av din avloppsanläggning för instruktion om hur och var du tar provet. Du kan även kontakta VA-rådgivningen.

Mer information om VA- rådgivningen hittar du via denna länk.

Boka digitalt möte med VA- rådgivningen via denna länk.

Avgift för tillsynen

För den tid vi lägger ner i ärendet kommer vi ta ut en timavgift. I avgiften ingår bland annat tid för insamling och granskning av arkivhandlingar på ditt avlopp samt förberedelser, skrivelser och beslut. I genomsnitt tar ett tillsynsärende 1-3 timmar.

För information gällande byte och hantering av fosforfällor kontakta SRV kundservice

Gå gärna in på avloppsguiden.se och läs mer om fosforfällor
www.avloppsguiden/fosforrening

Svarsenkät fosforfällor