Inomhusmiljö

Du som är fastighetsägare har ansvaret att planera och kontrollera din verksamhet för att förebygga problem, samt utreda och åtgärda problem som uppstår.

Du som är fastighetsägare har ansvar för att fastigheten fungerar som den ska och att ingenting riskerar att skada miljön eller hälsan för de boende. Samma ansvar gäller för alla former av fastighetsägare: privata, kommunala eller bostadsrättsföreningar.

Egenkontroll

I egenkontrollen ska det finnas rutiner för att identifiera, upptäcka, förebygga och åtgärda brister i verksamheten. Kraven på egenkontroll och den dokumentation som behövs ska anpassas till varje verksamhet. Vad egenkontrollen ska omfatta kan därför variera mellan olika fastighetsägare.

I egenkontrollen bör det finnas rutiner för hur fastighetsägaren:

  • fördelar ansvar
  • gör regelbundna kontroller
  • upptäcker problem eller avvikelser
  • hanterar klagomål, felanmälan
  • meddelar berörda vid klagomål om hanteringen av problemet
  • ser till att nödvändiga åtgärder vidtas inom rimlig tid
  • kontrollerar att åtgärderna har fungerat.

Tillsyn

Vi utför tillsyn hos dig som är fastighetsägare för att kontrollera att miljöbalken följs och att det finns en fungerande egenkontroll.

Information hos andra myndigheter

Folkhälsomyndigheten om fastighetsägarens egenkontroll

Arbetsmiljöverket

Boverket

Informationsblad om utredning av inomhusmiljö: