Bassängbad i Haninge, Nynäshamn och Tyresö som är till för allmänheten eller som används av många människor ska anmälas till oss.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår  e- tjänst.

 

Bassängbad, anmälan och ändring av verksamhet

Bassängbad som är upplåtna till allmänheten eller som annars används av många människor (till exempel bostadsrättsföreningar och arbetsplatser) ska anmälas till förbundet senast 6 veckor före start.

Några exempel på bassängbad med anmälningsplikt:

  • Bassänger
  • Bubbelpooler
  • Dammar
  • Tankar
  • Tunnor
  • Kar

Läs mer om bassängbad går du in på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Klagomål
Har du som privatperson klagomål på hygien, städning, luft- eller vattenkvalitet i ett bassängbad ska du i första hand vända dig till verksamheten. De som driver verksamheterna tar själva vattenprover månadsvis och skickar dessa för analys hos godkända laboratorium. Om inte det hjälper kontaktar du kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.