Försäljningstillsyn

Vi kontrollerar försäljning av folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter samt ser till att kontrollköp görs regelbundet.

Tillsyn

Tillsyn utförs via inspektioner en gång per år och vid detta tillfälle kontrollerar vi skyltning av åldersgräns, egenkontrollprogram, eventuell reklam men också utbildningsbehovet för personal.

Vid tillsynstillfället finns det också möjlighet att direkt ställa frågor om regler för folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter samt påfyllnadsbehållare.

Regler

Vi kontrollerar att försäljningsbestämmelserna efterlevs, ta fram informationsmaterial och erbjuda utbildning.