Hem > Ämnesområden > Klagomål > Rökning

Rökning på allmän plats

Det är förbjudet att röka tobak eller liknande produkter utomhus på områden för allmänheten.

Om du störs av rökning ska du i första hand prata med den som är ansvarig för området.

Ansvaret för rökförbudet ligger på den som har praktiska möjligheter att se till att förbudet följs. Den som är ansvarig ska informera om rökförbudet med skyltning och vid behov säga till den som röker att det inte är tillåtet. Om någon ändå röker där rökning inte är tillåten får rökaren avvisas med hjälp av polis eller ordningsvakt.

Den som driver en uteservering har ansvar för att rökförbudet på serveringen följs. För lekparker på allmän mark är det normalt kommunen som är ansvarig. Ansvaret för rökförbudet vid entréer ligger på den som äger eller hyr lokalen eller utrymmet innanför entrén. Om entrén går till ett köpcentrum eller ett kontorskomplex har normalt fastighetsägaren ansvaret.

Anmälan som rör rökning på kommunal mark görs via kommunernas felanmälan

» Länk till Haninges felanmälan

» Länk till Nynäshamns felanmälan

» Länk till Tyresö felanmälan

Anmälan som rör rökning utomhus görs via telefon eller e-post till oss

Vid en anmälan behöver vi få veta:

  • Var störningen sker antigen adress eller fastighetsbeteckning
  • Beskrivning av vilken typ av störning det gäller

Telefon: 08-606 73 00
E-post: miljokontoret@smohf.se

Mer information

Faktablad om rökning från Folkhälsomyndigheten

Länk till Folkhälsomyndigheten