Hem > Ämnesområden > Klagomål > Rökning

Rökning på allmän plats

Det är förbjudet att röka tobak eller liknande produkter utomhus på områden för allmänheten.

De rökfria utomhusmiljöerna i lagen om tobak och liknande produkter är:

  • Uteserveringar
  • Busshållplatser, perronger
  • Inhägnade idrottsanläggningar utomhus
  • Lekplatser som allmänheten har tillträde till
  • Entréer till lokaler och andra utrymmens om är öppna för allmänheten (till exempel sjukhus, buss- och järnvägsstationer, vänthallar, restauranger, affärer, dansställen och myndighetslokaler)

Om du störs av rökning ska du i första hand prata med den som är ansvarig för området.

Ansvaret för rökförbudet ligger på den som har praktiska möjligheter att se till att förbudet följs. Den som är ansvarig ska informera om rökförbudet med skyltning och vid behov säga till den som röker att det inte är tillåtet. Om någon ändå röker där rökning inte är tillåten får rökaren avvisas med hjälp av polis eller ordningsvakt.

Den som driver en uteservering har ansvar för att rökförbudet på serveringen följs. För lekparker på allmän mark är det normalt kommunen som är ansvarig. Ansvaret för rökförbudet vid entréer ligger på den som äger eller hyr lokalen eller utrymmet innanför entrén. Om entrén går till ett köpcentrum eller ett kontorskomplex har normalt fastighetsägaren ansvaret.

Anmäl störande rökning

Du kan anmäla störande rökning till oss på e-post och telefon.  Telefon: 08-606 73 00. E-post: miljokontoret@smohf.se. Beskriv var rökningen sker, gärna med en adress. Beskriv också på vilket sätt rökningen stör.

Om du vet att rökningen sker är på mark som ägs av kommunen kan du göra din anmäla direkt dit.

» Länk till Haninges felanmälan

» Länk till Nynäshamns felanmälan

» Länk till Tyresö felanmälan

Mer information

Länk till Folkhälsomyndigheten