Utbildningsbevis och användningstillstånd för växtskyddsmedel

Om du vill använda växtskyddsmedel märkt med behörighetsklass 1L eller 2L måste du ha ett användningstillstånd

Utbildningsbevis och användningstillstånd

För att beviljas användningstillstånd måste du skaffa dig den kunskap (regler, faror, IPM, utrustningsunderhåll etc.) som behövs. Efter godkänt kunskapsprov får du ett utbildningsbevis. Med utbildningsbeviset kan du ansöka om användningstillstånd hos länsstyrelsen.

Bevis och tillstånd har en giltighetstid om 5 år. Om växtskyddsmedlet är märkt med behörighetsklass 3 är det hänsynsreglerna i miljöbalken som ska följas vid användning.

Växtskyddsmedel märkta med behörighetsklass 1 eller 2 får bara användas yrkesmässigt. Växtskyddsmedel märkta klass 3 får användas av privatpersoner.

Mer information

Hos Jordbruksverket finns kurskatalog över tillgängliga kurser och utbildningar 

Kemikalieinspektionen om gemensamma EU-lagstiftningen och REACH

Naturvårdsverket om kemikalier, miljögifter och bekämpningsmedel

Naturvårdsverkets om produktvalsprincipen

Kammarkollegiet om miljösanktionsavgifter

Miljöbalken

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

 

 

Ladda ner dokument

Ansökan om spridning av växtskyddsmedel

Du som i ditt yrke använder kemiska växtskyddsmedel för bekämpning inom idrotts- och fritidsanläggningar, planerings- och anläggningsarbeten, vägområden, på grusytor eller andra mycket genomsläppliga ytor samt ytor bestående av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material, ska ansöka om tillstånd senast 4 veckor före planerad åtgärd. Miljöbalken ställer krav på att alternativa metoder och tekniker ska övervägas. Vilka alternativ till kemisk bekämpning har ni övervägt och varför har dessa valts bort?

Ansökan om spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde

Du som i ditt yrke behöver använda kemiska växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde ska ansöka om tillstånd senast 4 veckor före planerad åtgärd. Miljöbalken ställer krav på att alternativa metoder och tekniker ska övervägas. Vilka alternativ till kemisk bekämpning har ni övervägt och varför har dessa valts bort?