Ansökan om växtskyddsmedel

Skriftligt tillstånd krävs för att sprida bekämpningsmedel.

Inför ansökan om att sprida växtskyddsmedel

Miljöbalken ställer krav på att alternativa metoder och tekniker ska övervägas (produktvalsprincipen). Om du ändå behöver använda kemiska växtskyddsmedel ska du alltid ansöka om tillstånd till förbundet senast fyra veckor innan spridningstillfället:

  • Förklara i ansökan vilka alternativ till kemisk bekämpning du har övervägt och förklara varför dessa valts bort.
  • Tänk på att hårdare krav gäller för spridning av kemikalier i vattenskyddsområde.
  • Använder du bekämpningsmedel utan tillstånd från förbundet får du betala miljösanktionsavgift.

 

Mer information

Kemikalieinspektionen om gemensamma EU-lagstiftningen och REACH

Naturvårdsverket om kemikalier, miljögifter och bekämpningsmedel

Naturvårdsverkets om produktvalsprincipen

Kammarkollegiet om miljösanktionsavgifter

Miljöbalken

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

 

 

Ladda ner dokument

Ansökan om spridning av kemikalier

Du som i ditt yrke behöver använda kemikalier för bekämpning ska ansöka om tillstånd senast 4 veckor före planerad åtgärd. Miljöbalken ställer krav på att alternativa metoder och tekniker ska övervägas. Vilka alternativ till kemisk bekämpning har ni övervägt och varför har dessa valts bort?

Ansökan om spridning av kemikalier inom vattenskyddsområde

Du som i ditt yrke behöver använda kemiska växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde ska ansöka om tillstånd senast 4 veckor före planerad åtgärd. Miljöbalken ställer krav på att alternativa metoder och tekniker ska övervägas. Vilka alternativ till kemisk bekämpning har ni övervägt och varför har dessa valts bort?