Hem > Ämnesområden > Företagare > Lantbruk > Ansökan om att använda växtskyddsmedel

Ansökan om att använda växtskyddsmedel

Om du vill använda växtskyddsmedel märkt med behörighetsklass 1L eller 2L behöver du ha ett användningstillstånd.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

 

För att beviljas användningstillstånd måste du skaffa dig den kunskap (regler, faror, IPM, utrustningsunderhåll etc.) som behövs. Efter godkänt kunskapsprov får du ett utbildningsbevis. Med utbildningsbeviset kan du ansöka om användningstillstånd hos länsstyrelsen.

Bevis och tillstånd har en giltighetstid om 5 år. Om växtskyddsmedlet är märkt med behörighetsklass 3 är det hänsynsreglerna i miljöbalken som ska följas vid användning.

Växtskyddsmedel märkta med behörighetsklass 1 eller 2 får bara användas yrkesmässigt. Växtskyddsmedel märkta klass 3 får användas av privatpersoner.

Mer information

Hos Jordbruksverket finns kurskatalog över tillgängliga kurser och utbildningar 

Kemikalieinspektionen om gemensamma EU-lagstiftningen och REACH

Naturvårdsverket om kemikalier, miljögifter och bekämpningsmedel

Naturvårdsverkets om produktvalsprincipen

Kammarkollegiet om miljösanktionsavgifter

Miljöbalken

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter