Hem > Ämnesområden > Invånare > Boende > Återvinning

Återvinning

Genom att återvinna avfall kan vi minska avfallsmängderna. En god avfallshantering bidrar till positiva fördelar för klimatet och människors hälsa. Avfall som uppkommer i hushåll ska sorteras.

Nya regler om avfall från 1 januari 2023 och 1 januari 2024

De nya reglerna gäller avfall, producentansvar och engångsprodukter. Reglerna påverkar hushåll, föreningar, företag och andra verksamheter.

Obligatorisk utsortering av bioavfall

Med bioavfall menas sådant avfall som är biologiskt nedbrytbart till exempel matavfall, flytande matfett, trädgårdsavfall. Bioavfall ska antingen separeras och materialåtervinnas vid källan eller sorteras ut och förvaras separat från annat avfall tills det samlas in för att återvinnas.

Separera bioavfall från förpackningar

Enligt avfallsförordningen ska den som har en förpackning som innehåller bioavfall, se till att förpackningen skiljs från innehållet. Detta gäller både privata hushåll och verksamheter.

Flytande bioavfall som matolja och annat ätligt fett ska separeras från förpackning och samlas in. Däremot behöver inte flytande bioavfall som kaffe, te, mjölk och juice samlas in, men förpackningarna ska sorteras ut och lämnas till återvinning.

Hämtning och transport

Det utsorterade bioavfallet från både privata hushåll och vissa verksamheter ska hämtas av kommunens avfallstransportörer och transporteras så att det inte blandas med annat avfall.

Mer information

Du kan läsa om regler för avfall på kommunernas hemsidor, Naturvårdsverket och Avfall Sverige.

Läs mer på Naturvårdsverket om avfall.

Läs mer på Avfall Sverige.