Lantbruk

I menyn hittar du information om animaliska biprodukter, bekämpningsmedel, cisterner, och gödselhantering.

Lantbruk kan se mycket olika ut. Vissa bedrivs i stor skala medan andra är mycket små. Vissa är djurhållande medan andra är specialiserade på växtodling.

Har du cisterner för drivmedel eller uppvärmning? Lagrar gödsel? Besprutar odlingar med växtskyddsmedel? Vi bedriver tillsyn på bland annat hantering av gödsel och kemikalier.

Kontakt och frågor

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

E-post: miljokontoret@smohf.se

Telefon: 08-606 73 00

Söker du en handläggare ringer du växeln, telefon: 08-606 93 00

Våra telefon- och öppettider hittar du här.

Information hos andra myndigheter
Läs om skötsel av djur på Länsstyrelsens webbsida