Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Gasen finns naturligt i berggrunden, grus och sand och kan därför också finnas i dricksvatten och i hus med betongplatta. I hus byggda mellan 1926-1976 användes byggnadsmaterial (blåbetong) som innehåller radon.

Mätningar viktigt

På sikt kan höga halter av radongas orsaka lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar därför alla som inte tidigare mätt radonhalten i sin bostad att göra en mätning. Ett tips till dig som ska sälja ditt hus är att göra en ny radonmätning och vidta eventuella åtgärder i god tid innan försäljningen sker. Under vissa år finns det bidrag att söka via länsstyrelsen.

Strålsäkerhetsmyndighetens referensnivå för radongashalt i bostäder och arbetsplatser är 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) luft. Riktvärde för radon i dricksvatten är 1000 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) vatten. Enligt Boverkets byggregler får man inte bygga så att radonvärdena blir för höga i nybyggda hus.

Hur går jag tillväga för att mäta radon?

Du som bor i småhus vänder dig direkt till något av de ackrediterade laboratorier som gör radonmätning. Företagen hittar du på SWEDAC’s hemsida (statlig myndighet för ackreditering och kontroll). Bor du i lägenhet ska du istället kontakta din fastighetsägare.

Vi utför inga radonmätningar. I enstaka fall har vi tillgång till äldre mätningar från en period när radonmätningar kunde beställas via kommunen. För information om markradon kan du vända dig till stadsbyggnadsförvaltningen i din kommun.

Långtidsmätning eller korttidsmätning

Långtidsmätningar ska utföras under eldningssäsongen i Stockholm (1 okt-30 april) för att vara tillförlitliga. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten ska mättiden vara minst två månader. Ju längre tid du mäter, desto noggrannare mätning.

Planerar du att köpa ett hus eller snart tänker sälja och har ont om tid kan du göra en korttidsmätning. De är inte lika tillförlitliga som långtidsmätningar på grund av den korta mätperioden. Om du vill ha en ännu snabbare mätning kan du kontakta en radonkonsult som kan mäta radonhalten direkt med ett speciellt instrument.

Exempel på åtgärder

Om radonet i huvudsak kommer från byggnadsmaterialet kan du behöva åtgärda ventilationssystemet. Har du problem med markradon kan du försöka täta de ställen där radonet tar sig in i huset eller installera en radonsug alternativt om huset står på grus eller grovsand, en radonbrunn som suger luft ur jorden en bit från huset.

Mer information

Strålsäkerhetsmyndigheten – information om radon

Strålsäkerhetsmyndigheten – metodbeskrivning om att mäta radon

SWEDAC – hitta ackrediterade företag och laboratorier för radonmätning

Boverket – information om radon i hus

Länsstyrelsen – stöd till radonsanering