Hem > Ämnesområden > Invånare > Egen brunn > Provtagning dricksvatten

Provtagning dricksvatten

Du som har egen brunn behöver också ta prover på ditt dricksvatten regelbundet. Vänd dig till ett ackrediterat laboratorium för analys av ditt dricksvatten

Provtagning via ackrediterat laboratorium

Du behöver en provtagningsutrustning från analysföretaget, vilket efter beställning skickas hem till dig med instruktioner. Resultaten på en vattenanalys visar om vattnet är lämpligt som dricksvatten.

I en normal vattenanalys ingår undersökning av kemiska egenskaper, (t.ex. järn och salthalt) samt mängd och förekomst av vissa bakterier (t.ex. e-coli, enterokocker). Vill du veta t.ex. halten av radon och uran i vattnet beställer du en utökad analys.

Haninge och Nynäshamns kommun har avtal med SGS Analytics. Det innebär att du kan beställa provtagningspaket hos dem och lämna in ditt dricksvattenprov i din hemkommun så skickas det vidare till SGS Analytics för provtagning.

Tyresö kommun har avtal med Eurofins vilket innebär att du kan beställa provtagningspaket hos Eurofins och lämna in ditt dricksvattenprov i din hemkommun, så skickas det vidare till Eurofins för provtagning.

Inlämningstider och var du kan lämna dina prover hittar du på respektive kommuns webbplats.

Eurofin

SGS Analytics

Tyresö kommun 

Nynäshamn kommun

Haninge kommun

Om provsvaren och åtgärder

Får du ett provsvar som visar att vattnet är dåligt så behöver du undersöka orsaken. Fundera på om vattnet är så dåligt att det kan behöva kokas så att ni inte riskerar att bli sjuka. Börja alltid med att ta ett vattenprov till. Om även detta prov visar att vattnet är dåligt så anlita alltid en fackman för att åtgärda problemen.

Det är vanligt att tätning behöver göras av brunnens övre delar så att inte markvatten kan rinna in och försämra dricksvattnet. Ibland beror vattnets dåliga kvalitet på förorening från avlopp och då är det avloppet som ska åtgärdas.

För att förbättra kvaliteten kan ibland filter behöva installeras. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta. Tänk på att filter behöver skötas regelbundet för att fungera bra.

Mer information

Livsmedelsverket om dricksvattenkvalitet