Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund består av medlemskommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Förbundets uppdrag är att kontrollera att miljölagar och livsmedelslagar följs.

Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna som arbetar på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund besöker och kontrollerar olika verksamheter som restauranger, industrier, bostäder, vatten och människors enskilda avloppsanläggningar.

Rådgivning och information är en viktig del av förbundets arbete.

Förbundets inspektörer informerar om vilka bestämmelser och lagar som gäller och ger råd till företag, myndigheter och allmänhet.

Vill du veta mer är du välkommen att ringa vår servicetelefon på telefonnummer: 08-606 73 00