Hem > Ämnesområden > Invånare > Egen brunn > Dricksvatten

Dricksvatten

Du som har egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk behöver kontrollera ditt dricksvatten och bör ta vattenprov minst var tredje år – i vissa fall varje år.

Kontrollera ditt dricksvatten

Det är du som äger brunnen som ansvarar för skötseln och att kontrollera vattenkvaliteten. För att skydda ditt dricksvatten kan du registrera din brunn i Brunnsarkivet.

När du anlagt ny brunn, kontrollera att vattnet är tjänligt genom att ta ett vattenprov efter en månad användning.

Vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden – kontrollera ditt vatten minst var tredje år. Det är extra viktigt att ta prover om det finns småbarn i familjen eftersom barn är känsligare än vuxna för höga halter av vissa ämnen.

Risk för saltvatteninträngning i brunnen finns på många fastigheter som ligger kustnära och på öar.

Provtagning. Läs mer om provtagning i menyn till vänster.

Förorening av brunnen

Tillfälliga föroreningar som innebär att t.ex. ytligt vatten eller organiskt material runnit direkt in i brunnen och orsakat mikrobiologisk tillväxt kan ofta innebära att brunnen måste saneras.  Läs mer om sanering av brunn och andra problem och åtgärder på Livsmedelsverkets hemsida.

Grundvattenbrist

Är det torrare än vanligt under de perioder då grundvattenbildningen normalt sker finns det risk för att grundvattenbrist uppstår. När grundvattennivåerna är låga ska man vara extra försiktig med vattenförbrukningen. Man bör undvika att vattna gräsmattan, använda ”vattenslukande” maskiner i onödan och fylla badkar eller pooler. Vid uttag av mer grundvatten än vad som nybildas kan problem som vattenbrist och saltvatteninträngning uppstå. Det är bra att ha som vana att regelbundet kolla nivåerna i brunnen om du har egen brunn eftersom du själv ansvarar för ditt vatten.

Minskad vattenanvändning innebär också att du minskar din energiförbrukning.

Enkla tips för hur du kan minska ditt vattenanvändande:

-Ta korta duschar istället för att bada badkar
-Låt inte vatten rinna medan du tvålar in dig eller när du borstar tänderna
-Samla upp regnvatten till att vattna trägråden samt inomhusväxter med, vattna inte med dricksvatten
-Diska inte under rinnande vatten
-Åtgärda läckande kranar
-På sommaren kan det vara svårt att få riktigt kallt vatten, fyll en tillbringare eller flaska med vatten och sätt i kylen.

Registrera din brunn i SGU’s Brunnsarkiv

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område och som finns på Sveriges geologiska undersökning, SGU, webbsida. Genom att registrera din brunn och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden både lokalt och nationellt.

Läs mer om Brunnsarkivet på SGU’s webbsida

Mer information

Livsmedelsverket om egen brunn

Livsmedelsverket om dricksvatten

Livsmedelsverket om att spara på vatten

Information om du har saltvatten i din brunn (pdf)