Kontrollköp genomförs i syfte att kontrollera att butiker inte säljer vissa varor till personer under 18 år.

Vid kontrollköp anställs ett antal 18- åriga köpare.

Kontrollköpen går till så att de går in i butiken och försöker köpa tobak. Kontrollköp även kan ske av tobaksfria nikotinprodukter, e-cigaretter och folköl.

Den som överlämnar varan ska begära legitimation för att förvissa sig om att kunden är 18 år. Om köparen nekas köp ska den lämna tillbaka varan och gå ut ur butiken. I de fall köparen får handla försöker tillståndshandläggaren att återköpa varan i direkt anslutning till köpet.

Tillståndshandläggaren informerar butiken om den klarat sig eller misslyckats direkt efter kontrollköpet.