Hem > Ämnesområden > Företagare > Verksamheter i offentlig miljö

Verksamheter i offentlig miljö

Vissa lokaler i offentlig miljö måste godkännas innan en verksamhet får starta. I menyn kan du läsa mer om vad som gäller för just din verksamhet och dina lokaler.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

 

Anmälan

Du som startar viss typ av verksamhet, eller gör ändringar i befintlig sådan, ska anmäla det till oss på förbundet. Skälet till att en anmälan i vissa fall krävs är att vi behöver ta ställning till om verksamheten och lokalen kan godtas utifrån miljö- och hälsosynpunkt.

Krav på anmälan gäller:

  • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.
  • Bassängbad för allmänheten, inklusive till exempel pool och bubbelpool.
  • Hygienlokaler, yrkesmässig hygienisk behandling, exempelvis fotvård, akupunktur, piercing, tatuering eller andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument
  • Solarium

Anmäl senast 6 veckor före start

Anmälan skickas in till oss senast 6 veckor innan verksamheten startar (gäller både nya verksamheter och vid större förändringar). Blanketter hittar du nedan.

Även förändringar i ägarförhållanden, ändringar av verksamhet i befintlig lokal, om verksamheten flyttar till ny lokal eller upphör ska anmälas.

Avgift

Vid anmälan om lokal tar vi ut en avgift som bygger på en fast timtaxa. Vissa verksamheter omfattas även av en fast årlig avgift.

Aktuella avgifter hittar du här.

Miljösanktionsavgift vid utebliven eller sen anmälan

Om lokalen tas i bruk innan anmälan om verksamhet eller anmälan om förändring gjorts till förbundet debiteras en miljösanktionsavgift enligt förordning (2012:259) om miljösanktionsavgift.

Din verksamhet kan omfattas av andra lagar utöver miljöbalken

Om du t.ex. serverar frukost eller annan mat omfattas du av livsmedelslagstiftningen. Då ska du även göra en anmälan om registrering. Läs mer under Livsmedel.

Du kan även behöva bygglov eller bygganmälan. Ta kontakt med din kommuns bygglovsenhet för mer information:
Haninge kommun
Nynäshamn kommun
Tyresö kommun

Mer information om krav på dig som fastighetsägare vad gäller inomhusmiljön hittar du här.

Kontakt och frågor

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

E-post: miljokontoret@smohf.se

Telefon: 08-606 73 00

Söker du en handläggare ringer du växeln, telefon: 08-606 93 00

Våra telefon- och öppettider hittar du här.

Information hos andra myndigheter

Folkhälsomyndigheten om miljö och hälsa
Folkhälsomyndigheten om tillfälligt boende
Boverket om boendemiljön
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (38§) om verksamheter med anmälningsplikt
Smittskydd Stockholm
Strålsäkerhetsmyndigheten om radon