Eldning

Om du störs av rök från eldning ska du först prata med den som eldar och får du inget gehör kan du kontakta oss.

Kontakta först den som orsakar störningen

Det är viktigt att du först kontaktar den som orsakar störningen så att den får möjlighet att åtgärda problemet. Om störningen fortfarande finns kvar efter kontakt kan du kontakta oss.

»  Det är förbjudet att elda avfall som inte är trädgårdsavfall

»  Läs mer om eldningsveckorna för eldning av mindre mängder torrt trädgårdsavfall

»  Information om vedeldning och att elda rätt hittar du här

Servicetelefonens kontaktuppgifter

tel: 08-606 73 00
e-post: miljokontoret@smohf.se