Eldning

Om du störs av rök från eldning ska du först prata med den som eldar. Får du inget gehör kan du kontakta oss.

Blir du störd- kontakta först den som orsakar störningen

Det är viktigt att du först kontaktar den som orsakar störningen så att den får möjlighet att åtgärda problemet. Om störningen fortfarande finns kvar efter kontakt kan du kontakta oss.

»  Det är förbjudet att elda avfall som inte är trädgårdsavfall

»  Information om vedeldning och att elda rätt hittar du här

Kontakt och frågor

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

E-post: miljokontoret@smohf.se

Telefon: 08-606 73 00

Söker du en handläggare ringer du växeln, telefon: 08-606 93 00

Våra telefon- och öppettider hittar du här