Hem > Ämnesområden > Företagare > Serveringstillstånd > Krav för serveringstillstånd

Krav för serveringstillstånd

Alkohollagens regler vid servering av alkoholdrycker gäller för alla som deltar i försäljningen. För att bli beviljad ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten måste du uppfylla ett antal grundläggande krav.

Grundläggande krav för serveringstillstånd

Lämplighet att utöva verksamheten
Vad som här särskilt beaktas är din laglydnad och din ekonomiska skötsamhet. Vi tittar i synnerhet på eventuell förekomst av restföringar och betalningsuppmaningar vid bedömningen av den ekonomiska lämpligheten.

Redovisa finansiering av köp och igångsättande av verksamheten
Uppgifterna lämnar du till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Du ska styrka var det investerade kapitalet kommer ifrån med handlingar som exempelvis lånehandlingar, kontoutdrag och verifikationer. Det ska framgå att pengarna har intjänats på ett lagligt sätt. Om du inte kan styrka hela finansieringen är det ett hinder för att få serveringstillstånd.

Visa att du har tillräckliga kunskaper i alkohollagen
I normalfallet innebär det att du måste skriva Folkhälsomyndighetens kunskapsprov hos förbundet.

Kök ska finnas i anslutning till serveringslokalen
Ett tillräckligt utrustat kök ska vara registrerat som livsmedelsanläggning och restaurangen ska erbjuda ett varierat utbud av lagad eller på annat sätt tillredd mat med en meny som består av såväl förrätter som huvudrätter och efterrätter.

Lokalen är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt
Södertörns brandförsvarsförbund för är ansvarig myndighet för brandskyddskontroll.

Du har dispositionsrätt till lokalen och eventuell uteservering
Vid planer på ombyggnad krävs i de flesta fall att du dessförinnan har beviljats bygglov.

Kontakt och frågor

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

E-post: miljokontoret@smohf.se

Telefon: 08-606 73 00

Söker du en handläggare ringer du växeln, telefon: 08-606 93 00

Våra telefon- och öppettider hittar du här

Mer information

Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter

Bygglovsansökan i Haninge

Bygglovsansökan i Nynäshamn

Bygglovsansökan i Tyresö

Folkhälsomyndigheten, kunskapsprov

Kassaregister anmäls till Skatteverket

Registrera och starta företag hos Skatteverket

Registrera livsmedelsanläggning

Södertörns brandförsvarsförbund, brandskyddskontroll