Registrering av medelstor förbränningsanläggning

Personuppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Information du lämnar lagras och bearbetas i register inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Du har rätt att begära information, utdrag, rättelser eller komma med invändningar. För mer information om hantering av personuppgifter, se https://www.smohf.se/om-oss/gdpr/
Enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar

Ladda ner