Livsmedel

Konsumenterna ska kunna köpa säkra livsmedel som håller utlovad kvalitet, därför bedriver Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund kontroll av livsmedelsverksamheter inom kommunerna Tyresö, Haninge och Nynäshamn.

Tillsynen omfattar bland annat:

  • rådgivning till allmänhet och verksamheter,
  • registrering av livsmedelsanläggningar,
  • inspektioner.

Inspektionerna innebär exempelvis kontroll av hygien, hantering och rutiner i  verksamheter samt i vissa fall provtagning av livsmedel.


Senast uppdaterad 2016-08-29