• Skräp i naturen: om du hittar skräp i naturen ska du vända dig till oss på förbundet eller till din kommun, som har det yttersta ansvaret för nedskräpning.
  • Skräpiga tomter: Om du har klagomål på att en privat tomt är skräpig eller det finns en massa skrot uppställt handlar det ofta om ovårdad tomt, kontakta bygglovsenheten i din kommun. Handlar det t ex om bilbatterier, oljeläckage eller annat utsläpp räknas det som miljöfarligt avfall, kontakta oss på förbundet.
  • Skrotbilar: längs gator eller i naturen, anmäls till oss på förbundet eller till din kommun.

» Följ länk för att få information om hur du gör en anmälan

Det är skräpigt kring återvinningsstationen. Vart vänder jag mig?
Vänd dig till SRV. Kontakta SRVs kundservice på tel 0200-264600 eller e-post: kundsevice@srvatervinning.se. eller sök på  SRV hemsida

Jag har inte fått mina sopor hämtade. Vart vänder jag mig?
I Haninge och Nynäshamn ansvarar SRV återvinning AB för din sophämtning. Har sophämtningen uteblivit eller om du har andra synpunkter kontakta SRVs kundservice på tel 0200-264600 eller e-post: kundsevice@srvatervinning.se.

I Tyresö ringer du Tekniska kontorets kundtjänst tel 5782 9000 eller e-post: kundtjanst.tekniska@tyreso.se

Hur söker jag uppehåll i sophämtningen?
Vänd dig till din kommun.

Var kan jag lämna mitt farliga avfall?
»  Bor du i Haninge eller Nynäshamn kan du lämna farligt avfall på återvinningscentralerna läs mer hos SRV återvinning
»  Bor du i Tyresö så hittar du mer information på Tyresö kommuns hemsida