• Skräp i naturen: om du hittar skräp i naturen ska du vända dig till oss på förbundet eller till din kommun, som har det yttersta ansvaret för nedskräpning.
  • Skräpiga tomter: Om du har klagomål på att en privat tomt är skräpig eller det finns en massa skrot uppställt handlar det ofta om ovårdad tomt, kontakta bygglovsenheten i din kommun. Handlar det t ex om bilbatterier, oljeläckage eller annat utsläpp räknas det som miljöfarligt avfall, kontakta oss på förbundet.
  • Skrotbilar: längs gator eller i naturen, anmäls till oss på förbundet eller till din kommun.

» Följ länk för att få information om hur du gör en anmälan

Det är skräpigt kring återvinningsstationen. Vart vänder jag mig?
Vänd dig till FTI AB, Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB, tel 0200-880311. De finns även på www.ftiab.se

Jag har inte fått mina sopor hämtade. Vart vänder jag mig?
I Haninge och Nynäshamn ansvarar SRV återvinning AB för din sophämtning. Har sophämtningen uteblivit eller om du har andra synpunkter kontakta SRVs kundservice på tel 0200-264600 eller e-post: kundsevice@srvatervinning.se.

I Tyresö ska du ringa Tekniska kontorets kundtjänst tel 5782 9000 eller e-post: kundtjanst.tekniska@tyreso.se

Hur söker jag uppehåll i sophämtningen?
Vänd dig till din kommun.

Var kan jag lämna mitt farliga avfall?
»  Bor du i Haninge eller Nynäshamn kan du lämna farligt avfall på återvinningscentralerna läs mer hos SRV återvinning
»  Bor du i Tyresö så hittar du mer information på Tyresö kommuns hemsida