Får man elda trädgårdsavfall?

Från och med 1 januari 2024 ska trädgårdsavfall utan invasiva arter komposteras på den egna tomten eller lämnas till kommunens återvinningscentral. Trädgårdsavfall får inte eldas upp men kommunen kan genom sina avfallsförskrifter meddela att eldning får förekomma under vissa förutsättningar.  

Gå till din kommuns hemsida för att se vad som gäller kring eldning av trädgårdsavfall i din kommun. 

Läs mer här om Trädgårdsavfall

Min grannes vedeldning stör mig. Vad kan jag göra?

I första hand ska du kontakta din granne och tala om att du störs av rök från deras vedeldning. Gör gärna anteckningar om vilka tidpunkter du har störts och under hur lång tid störningen pågick.

Om problemet kvarstår kontakta oss på 08-606 73 00.

Kan jag få dispens från eldningsförbudet?

Det finns möjlighet att söka dispens. En anmälan ska göras till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund minst sex veckor innan eldningen ska ske.

Varför får man inte elda?

Orsaken till förbudet är att undvika spridning av skadliga ämnen och orsaka störningar till omgivningen. Eldning av avfall ska bara ske i en anläggning som har tillstånd att elda avfall. Vid eldning i öppen eld, kaminer eller i pannor är förbränningen ofullständig och det avgår en avsevärt större mängd föroreningar till luften än vid förbränning i en väl kontrollerad avfallsförbränningsanläggning med modern rökgasrening.

En annan anledning till att privatpersoner eller företag inte tillåts elda avfall är att energin i avfallet ska användas, t.ex. till produktion av elenergi eller fjärrvärme.

Att elda under sommaren är förbjudet eftersom det finns mycket stora risker för att brand uppstår i närområdet. Förbundet rekommenderar att alltid följa rekommendationer från SMHI även om det bara gäller grillning.