Min grannes vedeldning stör mig. Vad kan jag göra?

I första hand ska du kontakta din granne och tala om att du störs av rök från deras vedeldning. Gör gärna anteckningar om vilka tidpunkter du har störts och under hur lång tid störningen pågick.

Om problemet kvarstår kontakta oss på 08-606 73 00.

Gäller eldningsveckorna även om jag eldar i tunna?

Ja, ur hälso- och miljöskyddssynpunkt är det ingen skillnad om man eldar i tunna eller på marken.

Kan jag få dispens från eldningsförbudet?

Det finns möjlighet att söka dispens. En anmälan ska göras till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund minst sex veckor innan eldningen ska ske.

Varför får man inte elda?

Orsaken till förbudet är att undvika spridning av skadliga ämnen och orsaka störningar till omgivningen. Eldning av avfall ska bara ske i en anläggning som har tillstånd att elda avfall. Vid eldning i öppen eld, kaminer eller i pannor är förbränningen ofullständig och det avgår en avsevärt större mängd föroreningar till luften än vid förbränning i en väl kontrollerad avfallsförbränningsanläggning med modern rökgasrening.

En annan anledning till att privatpersoner eller företag inte tillåts elda avfall är att energin i avfallet ska användas, t.ex. till produktion av elenergi eller fjärrvärme.

Att elda under sommaren är förbjudet eftersom det finns mycket stora risker för att brand uppstår i närområdet. Förbundet rekommenderar att alltid följa rekommendationer från SMHI även om det bara gäller grillning.

Vad får jag elda?

Generellt sett så får du inte elda något avfall enligt miljöbalken. Förbudet gäller alla, både företag och privatpersoner. Det är t.ex. aldrig tillåtet att elda hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller likande material. Under eldningsveckorna får dock grenar, kvistar och annat torrt vedartat trädgårdsavfall eldas.

I områden utanför detaljplan eller samlad bebyggelse (mindre än tio bostadshus) är det även tillåtet att elda små mängder torrt trädgårdsavfall under andra tider. Eldningen får inte innebära olägenhet för människors hälsa eller miljön.

All eldning förutsätter att det inte råder eldningsförbud enligt räddningstjänsten. Om eldningsförbund råder är det tillåtet att elda en vecka efter det att eldningsförbudet har upphört.

När får man elda? Eldningsveckor

På våren får du elda under vecka 15 och 16 med föregående lördag och söndag, samt under valborgsmässoafton. På hösten får du elda under vecka 41 och 42 med föregående lördag och söndag. Bestämmelsen gäller likadant i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.