Vad är ett köldmedium?

Köldmedier används i bl.a. kyl, frys, luftkonditionering och värmepumpar. De betecknas med R (refrigerant) och ett nummer samt indelas i olika kategorier. CFC och HCFC bidrar till växthuseffekten och bryter ner ozonskiktet. HFC bidrar endast till växthuseffekten.

När ska jag skicka in en årsrapport?

Årsrapporten skickar du in till förbundet (tillsynsmyndighet) mellan 1 januari och 31 mars året efter att kontrollerna utförts på anläggningen. Rapporteringskravet gäller anläggningar där det finns 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer. Samtliga aggregat med 5 ton CO2e eller mer ska räknas med i den totala mängden köldmedia i anläggningen. Glömmer du bort att skicka in årsrapporten eller skickar in den för sent ska ansvarig operatör betala miljösanktionsavgift.

 

Vem är ansvarig för att årlig kontroll blir utförd?

Ägaren av anläggningen är ansvarig för kontrollen om inte ägaren och användaren i ett juridiskt bindande skriftligt avtal angivit att ansvaret ligger på användaren.

Har inte kylfirman som utför service och läckagekontroller något ansvar att se till att bestämmelserna följs?

Det är operatören (ägeren eller användaren) som är ansvarig för att meddela tillsynsmyndigheten om nyinstallationer, att se till att läckagekontroller av aggregat sker av personal som är certifierade, och att skicka in årsrapporten i tid. Vid eventuella brister i årsrapporten kontaktas operatören av oss på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Kan jag göra kontrollen själv?

Nej, kontrollen måste utföras av certifierad personal.

Hur kan jag veta att min kontrollrapport kommer fram?

Det är den som skickar in rapporten som ansvarar för att den kommer fram. Vid osäkerhet skicka kontrollrapporten med mottagningsbevis alternativt besök oss och lämna rapporten på kontoret.

Var ska jag skicka min kontrollrapport?

Du kan skicka in årsrapporten per e-post, post eller besöka oss.

Postadress: Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 136 81 Haninge

E-post: miljokontoret@smohf.se