Vad kostar det att starta livsmedelsverksamhet?

När du registrerat dig kommer du få ett beslut om avgift för handläggning av registrering och riskklassning samt första besöket (inklusive för- och efterarbete). Den totala handläggningstiden är fem timmar. Anmälan av livsmedelsverksamhet har en fast kostnad för handläggning av ärendet, se taxa för livsmedel.

När får jag öppna min livsmedelsverksamhet?

Du får öppna din livsmedelsverksamhet två veckor efter att du har lämnat in en komplett anmälan. Om du lämnat in ofullständiga uppgifter kontaktas du av förbundet och får information om vad som ska kompletteras eller ändras. Läs också vår servicegaranti.

Vad är kontrolltid?

Kontrolltiden beror på flera faktorer och bestäms utifrån vilka livsmedel som hanteras och storleken på verksamheten, vilken målgrupp och tillägg för märkning (etiketter, menyer mm.). Till exempel kan en liten butik som endast säljer färdigförpackade varor få en kontrolltid på 1 timme, medan en normalstor restaurang får 5 timmar i kontrolltid. Läs mer om riskklassning på Livsmedelsverkets hemsida.