Livsmedel

Vad kostar det att starta en livsmedelsverksamhet?

Anmälan om registrering och riskklassning har en fast kostnad för handläggning av ärendet, se taxa för livsmedel.

Årsavgiften beror på flera faktorer och bestäms utifrån vilka livsmedel som hanteras och storleken på verksamheten, vilken målgrupp och tillägg för märkning (etiketter, menyer mm.). Till exempel kan en liten butik som endast säljer färdigförpackade varor få betala en årsavgift för 1 timme, medan en normalstor restaurang får betala för 5 timmar i årsavgift. Läs mer om riskklassning på Livsmedelsverkets hemsida.

När får jag öppna?

Du får öppna två veckor efter att du har lämnat in en komplett anmälan. Om du lämnat in ofullständiga uppgifter kontaktas du av förbundet och får information om vad som ska kompletteras eller ändras. Läs också vår servicegaranti.