Djur som inte sköts, inte mår bra eller plågas – vem anmäler jag till?

Anmälan om djurskyddsfrågor görs på e-post: stockholm@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsens växel 010-223 10 00.

Min grannes hund skäller. Vad kan jag göra?

I första hand ska du prata med din granne och berätta att du störs av deras skällande hund. Berätta när hunden skäller och hur långa tider som det pågår.

För gärna anteckningar i åtminstone en månad:

Vid vilka tidpunkter inträffar störningen
Hur lång tid pågår varje störning
Anteckningarna är ett bra stöd om störningarna inte minskar och du behöver kontakta oss för att anmäla störningen. Du når oss på tel 606 73 00.

Vad kan jag göra om jag har råttor, rådjur eller andra vilda djur i min trädgård?

Vänd dig till ditt försäkringsbolag (om skadedjursbekämpning ingår i din hemförsäkring) eller kontakta en saneringsfirma när du har problem med råttor, möss och insekter.

Bor du i flerbostadshus finns det ibland information om vilken saneringsfirma du kan vända dig till i trapphusets anslagstavla.

Har problem med andra vilda djur såsom rådjur och fåglar, kontaktar du viltvårdaren i din kommun:

Haninge kommun tel 070-519 28 72
Nynäshamns kommun tel 08-520 68 850
Tyresö kommun tel 08-5782 91 00

Lösspringande hundar? Vart vänder jag mig?

Lösspringande hundar är en polisfråga. Ring 114 14. I lokala ordningsföreskrifter finns uppgifter om var hundar måste vara kopplade. Dessa finns att hitta på respektive kommuns hemsida.