Min granne vägrar skriva på grannyttrandet. Kan jag skicka in ansökan ändå?

Ja. Ange i ansökan varför du inte kan få in ett grannyttrande. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund skickar då ut en blankett till grannen för yttrande.

Vart vänder jag mig om värmepumpen inte håller vad den lovar eller att något oförutsett händer under borrningen?

Det är i första hand en sak mellan dig och entreprenören. Om läckage eller annat fel uppstår på anläggningen i samband med att den är i drift, skall åtgärder vidtas så att felet undanröjs samt att sanering av påverkat område utförs. Vid läckage skall Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kontaktas.

Får jag igen ansökningsavgiften om jag får avslag?

Nej, det är en prövningsavgift, inte en tillståndsavgift.

Hur vet jag vilken pumpstorlek och borrdjup som passar mig?

Du får vända dig till branschen eller till en energirådgivare. Förbundet beslutar endast om att installation får ske eller ej. Svenska kyl och värmepumpsföreningen är branschens oberoende organisation.

När får jag börja borra?

När sökande har fått beslutet. Borrning utan tillstånd kan medföra en miljösanktionsavgift på 3000 kr till staten.

Hur lång tid tar det innan jag får något beslut?

Räkna med ungefär en månad från det att anmälan/ansökan är inskickad. Detta gäller om ansökan/anmälan är komplett ifylld, krävs kompletteringar kan handläggningen ta längre tid.

Vilka handlingar ska jag lämna in?

Anmälnings/ansökningsblankett: Se Blanketter/Energi
Situationsplan/tomtkarta med markering på borrhålets placering samt ev. avlopp och vattenbrunn: Är hålet vinklat märker du ut var hålet börjar, mittpunkt och var det slutar.
Intyg från granne/ grannar: Om borrhålet placeras närmare än 10 meter från tomtgräns.
Fullmakt: Från fastighetsägaren om sökanden inte äger fastigheten.
Vid fler än 5 borrhål: Information om hur borrslam kommer hanteras och renas.

» Läs mer om värmepumpar för hushåll på förbundets hemsida