Det är i första hand en sak mellan dig och entreprenören. Om läckage eller annat fel uppstår på anläggningen i samband med att den är i drift, skall åtgärder vidtas så att felet undanröjs samt att sanering av påverkat område utförs. Vid läckage skall Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kontaktas.