Orsaken till förbudet är att undvika spridning av skadliga ämnen och orsaka störningar till omgivningen. Eldning av avfall ska bara ske i en anläggning som har tillstånd att elda avfall. Vid eldning i öppen eld, kaminer eller i pannor är förbränningen ofullständig och det avgår en avsevärt större mängd föroreningar till luften än vid förbränning i en väl kontrollerad avfallsförbränningsanläggning med modern rökgasrening.

En annan anledning till att privatpersoner eller företag inte tillåts elda avfall är att energin i avfallet ska användas, t.ex. till produktion av elenergi eller fjärrvärme.

Att elda under sommaren är förbjudet eftersom det finns mycket stora risker för att brand uppstår i närområdet. Förbundet rekommenderar att alltid följa rekommendationer från SMHI även om det bara gäller grillning.