Vänd dig till ditt försäkringsbolag (om skadedjursbekämpning ingår i din hemförsäkring) eller kontakta en saneringsfirma när du har problem med råttor, möss och insekter.

Bor du i flerbostadshus finns det ibland information om vilken saneringsfirma du kan vända dig till i trapphusets anslagstavla.

Har problem med andra vilda djur såsom rådjur och fåglar, kontaktar du viltvårdaren i din kommun:

Haninge kommun tel 070-519 28 72
Nynäshamns kommun tel 08-520 68 850
Tyresö kommun tel 08-5782 91 00