Jag kommer att ändra verksamheten så den blir något annat än när jag blev beviljad serveringstillstånd. Måste jag anmäla detta till förbundet?

Ja, Ja, det räknas som förändring av verksamheten.