Från och med 1 januari 2024 ska trädgårdsavfall utan invasiva arter komposteras på den egna tomten eller lämnas till kommunens återvinningscentral. Trädgårdsavfall får inte eldas upp men kommunen kan genom sina avfallsförskrifter meddela att eldning får förekomma under vissa förutsättningar.  

Gå till din kommuns hemsida för att se vad som gäller kring eldning av trädgårdsavfall i din kommun. 

Läs mer här om Trädgårdsavfall