Hur går jag tillväga då jag vill mäta radon?

Företag som mäter radon i inomhusluft:
Eurofins Radon Testing Sweden AB, Radonanalys GJAB, Radonova AB

Företag som mäter radon i dricksvatten:
Eurofins Water Testing Sweden AB, Radonova AB, Synlab Analytics & Services Sweden AB, Uppsala Vatten och Avfall AB, Vattenlaboratorium.

Informationen är hämtad från Swedac som kontrollerar efterlevnaden av krav på kvalitet och säkerhet i syfte att underlätta för varor och tjänster att fritt röra sig över gränserna. Myndigheten är verksam inom ett stort antal områden och bidrar till tillit i vardagen.