Det är möjligt att kontakta oss anonymt och lämna anonyma anmälningar men det är då ofta svårare att handlägga effektivt. Väljer du att vara anonym kan Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund inte göra någon återkoppling och eventuella beslut kan inte skickas till dig.

Du ska inte uppge ditt namn, telefonnummer eller adress när du kontaktar oss, varken muntligt eller skriftligt om du vill vara anonym. Så fort vi har fått kontaktuppgifter till dig blir de offentliga.

Det går till exempel inte att fylla i sina personuppgifter i klagomålsblanketten för att få återkoppling och samtidigt begära att vara anonym. Blanketten är en offentlig handling.

Om du väljer att kontakta oss via e-post, bör du tänka på att även om ditt namn inte framgår i din e-postadress, kan du ha uppgett ditt namn när du registrerade adressen och då syns ditt namn ändå. E-postmeddelandet och alla uppgifter blir då offentlig handling som vi är skyldiga att lämna ut om någon begär det.

» Läs mer om allmänna handlingar och sekretess på riksdagens hemsida