Vilka handlingar ska jag lämna in?

Anmälnings/ansökningsblankett:Se Blanketter/Energi
Situationsplan/tomtkarta med markering på borrhålets placering: Är hålet vinklat märker du ut var hålet börjar, mittpunkt och var det slutar.
Intyg från granne/ grannar:  Om borrhålet placeras närmare än 10 meter från tomtgräns.
Fullmakt: Från fastighetsägaren om sökanden inte äger fastigheten.