Anmälnings/ansökningsblankett: Se Blanketter/Energi
Situationsplan/tomtkarta med markering på borrhålets placering samt ev. avlopp och vattenbrunn: Är hålet vinklat märker du ut var hålet börjar, mittpunkt och var det slutar.
Intyg från granne/ grannar: Om borrhålet placeras närmare än 10 meter från tomtgräns.
Fullmakt: Från fastighetsägaren om sökanden inte äger fastigheten.
Vid fler än 5 borrhål: Information om hur borrslam kommer hanteras och renas.

» Läs mer om värmepumpar för hushåll på förbundets hemsida