Provtagning via ackrediterat laboratorium

Du behöver en provtagningsutrustning från analysföretaget, vilket efter beställning skickas hem till dig med instruktioner. Resultaten på en vattenanalys visar om vattnet är lämpligt som dricksvatten.

I en normal vattenanalys ingår undersökning av kemiska egenskaper, (t.ex. järn och salthalt) samt mängd och förekomst av vissa bakterier (t.ex. e-coli, enterokocker). Vill du veta t.ex. halten av radon och uran i vattnet beställer du en utökad analys.

Våra medlemskommuner har avtal med ackrediterat laboratorium:

Läs mer om beställning och inlämningstider på Tyresö kommuns webbsida

Läs mer om beställning och inlämningstider på Nynäshamns kommuns webbsida

Läs mer om beställning och inlämningstider på Haninge kommuns webbsida

Provsvaren “tjänligt med anmärkning eller otjänligt”

Får du ett provsvar som visar att vattnet är dåligt så ska du undersöka orsaken. Fundera även på om vattnet är så dåligt att det kan behöva kokas så att ni inte riskerar att bli sjuka. Börja alltid med att ta ett vattenprov till. Om även detta prov visar att vattnet är dåligt så anlita alltid en fackman för att åtgärda problemen.

Det är vanligt att tätning behöver göras av brunnens övre delar så att inte markvatten kan rinna in och försämra dricksvattnet. Ibland beror vattnets dåliga kvalitet på förorening från avlopp och då är det avloppet som ska åtgärdas. För att förbättra kvaliteten kan ibland filter behöva installeras. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta. Tänk på att filter behöver skötas regelbundet för att fungera bra.

Livsmedelsverket om dricksvattenkvalitet