Ägaren av anläggningen är ansvarig för kontrollen om inte ägaren och användaren i ett juridiskt bindande skriftligt avtal angivit att ansvaret ligger på användaren.