Riksdagen har beslutat att i stort sett all myndighetsutövning inom miljöbalkens område ska betalas av verksamhetsutövarna. Därför måste förbundet ha en egen taxa som kommunfullmäktige har beslutat om. Taxan ska vara så rättvis som möjligt och är därför utformad så att en verksamhet som utgör en hög risk för människors hälsa eller miljön får betala mer än den som utgör en låg risk. Skälet är att vi måste ägna mera tillsynstid åt en verksamhet med större risk än åt en med mindre risk.

Vi kontrollerar bl.a. att verksamheten följer miljöbalken och att egenkontrollen sköts. För att göra det besöker kommunen verksamheter med jämna mellanrum. Hur ofta du får besök beror i första hand på verksamhetens risk. Om verksamheten har liten risk för påverkan på hälsan eller miljön sker besöken kanske en gång vart tredje år, men om risken för påverkan är stor kan det bli flera besök varje år.