När en ny brunn anlagts bör du kontrollera vattenkvaliteten när den använts någon månad. Vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker, därför bör du regelbundet ta prov på ditt dricksvatten.

Många brunnsägare tar bara prov på dricksvattnet när smak, lukt eller färg förändras. Kvaliteten kan försämras utan att det märks. Kontrollera därför ditt vatten minst var tredje år.

Har du småbarn i familjen bör du vara extra noggrann med att provta, eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.