Varför får jag ingen slamtömning?

Om du inte har kontaktats av slamtömningsföretaget, så har du troligen inte skickat in entreprenörsrapport till oss. Du ska skicka in entreprenörsrapporten så snart som anordningen är färdigställd.