Om du inte har kontaktats av slamtömningsföretaget, så har du troligen inte skickat in entreprenörsrapport till oss. Du ska skicka in entreprenörsrapporten så snart som anordningen är färdigställd.